Haarlergrafveld

Het Haarlergrafveld is gelegen aan het "Lädderken" tussen Tubbergen en Ootmarsum. Dit natuurgebied behoort tot een der oudste bezittingen van het Overijssels Landschap.

Het natuurreservaat is voornamelijk begroeid met heide.

De zeer zeldzame cypres-wolfsklauw heeft er een groeiplaats. IJslands mos en rendiermos komen er eveneens voor.

In het aanwezige bosje van loof- en naaldhout broedt onder andere de bosuil.

In het reservaat vinden we enkele grafheuvels, die stammen uit het Laat-Neolithicum tot in de Vroege IJzertijd (2000-500 jaar voor Christus).

Vanwege de hoge archeologische waarde is dit gebied in 1976 dan ook op de lijst van beschermde monumenten geplaatst.

contactinformatie

 

voorzieningen

Type
  • Erfgoed
  • Natuur
  • Natuurhistorie

Tip je vrienden

facebook twitter