Vasserheide, Vassergrafveld & Haarlergrafveld

Ten zuiden van Vasse gaat men het zandpad in tegenover de kruising Beekzijdeweg en Rietboerweg, hier ligt dit uitgestrekte heide- en bosgebied.

Landschap Overijssel

Hou je van natuur en ben je nieuwsgierig naar 'vroeger tijden'? Dan kun je je hart ophalen bij de Vasserheide, Vassergrafveld en het Haarlergrafveld.

In dit gebied wemelt het namelijk van de archeologische monumenten. Grafheuvels duiken op in het landschap. Voor kenners geeft een fijn raster van lijnen de plek aan waar vroeger kleine akkertjes uit de ijzertijd lagen, de celtic fields.

De Vasserheide verrast je met veertig meter aan hoogteverschillen in het uitgebreide heidecomplex. Laat je verderop verrassen door de verrassende doorkijkjes bij het elzenbroekbos langs de Roezebeek.

Oudheidkamer Twente

Al voor 1940 kreeg de Oudheidkamer Twente de eigendom over drie zeer bijzondere gebieden in Twente, het Vasser grafveld, het Mander grafveld, de Hunenborg en in 1943 het Mauritsbosje op de es in Usselo. Deze gebieden behoren tot het belangrijk archeologisch en historisch erfgoed van Twente. Ze kwamen waarschijnlijk rond 1850 bij de markenverdeling in particuliere handen. Latere eigenaren schonken ze aan de Oudheidkamer.

Vassergrafveld

Het Vassergrafveld is een heideterrein omgeven door bos en een kleinschalig agrarisch landschap met akkers en grasland. In dit gebied liggen meerdere grafheuvels, grafvelden, urnenvelden en een Celtic field.

Het gebied maakt deel uit van het natuurgebied Vasserheide (70 hectare) van Landschap Overijssel. Het natuurbeheer is gericht op instandhouding van de droge struikheide vegetaties en de in de lagere delen en beekdalen aanwezige dopheide. Met het oog op de grote archeologische betekenis van het gebied is het beheer tevens gericht op het behoud van de grafheuvels en overblijfselen van menselijke bewoning uit de Steentijd en latere perioden. Daarbij worden de grafheuvels en urnenvelden vrijgehouden van bomen en struiken.

Het terrein bestaat voornamelijk uit mooie heidepercelen en uit een belangrijk bron- en beekgebied. Men kan vrij wandelen op de zandpaden. In dit gebied liggen een groot aantal grafvelden uit de IJzertijd (700 voor Christus tot begin onze jaartelling).

contactinformatie

 

Oosterveldsweg
Vasse

Tip je vrienden

facebook twitter