Reutumer Weuste - Reutumerveen - Weuste Maten

Deze natuurgebieden met een oppervlakte van 65 hectare bestaan uit enkele veenmosputten en broekmos. De Weuste is een broekbos uit vroegere tijden.

De kern van de Reutumer Weuste is altijd al bebost geweest. De zwarte els overheerst maar ook komen er de zomereik en de berk voor.

Het is het domein van de vele zangvogels, waaronder de nachtegaal en houtsnip.

Een gedeelte van het reservaat is toegankelijk op wegen en paden.

Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen.

Bron foto's: Andre Wolff

contactinformatie

 

Haarlefertsweg
Reutum

Tip je vrienden

facebook twitter