Kroezeboom in Tubbergen

St. T.V.C.O. (Twentse Verlichte Carnavals Optocht)

De Stichting T.V.C.O. organiseert de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in Tubbergen op de vrijdagavond voorafgaand aan het carnavalsweekend. In 2020 zal de optocht plaatsvinden op vrijdag 21 februari om 19.00 uur.

Elk jaar trekt dit unieke lichtspektakel meer dan 40.000 toeschouwers. De verlichte optocht vindt plaats in de straten direct rondom het centrum van Tubbergen. De organisatie heeft dan ook uitgebreide maatregelen getroffen om voor iedereen een goed zicht op de deelnemende praalwagens en loopgroepen mogelijk te maken.

Naast de verlichte optocht vinden er nog een aantal nevenactiviteiten plaats. Zo zullen tijdens de optocht er langs de route diverse dweilorkesten hun beste beentje voort zetten. Uiteraard zullen deze dweilorkesten na afloop van de optocht de diverse horecabedrijven bezoeken om daar een stukje live-muziek te verzorgen.

Op het Centrumplein staat nabij de Pancratius Basiliek een grote feesttent opgesteld oftewel "de Carnavalallée". Hier vindt eveneens de prijsuitreiking plaats.

contactinformatie

Tip je vrienden

facebook twitter