Dorpsommetje Tubbergen: Baasdam - Herinckhave

 • Type

  Wandelen
 • Afstand

  11,1 km
 • Duur

  2:47
 • Verbrande calorieen

  1338 kcal
 • Locaties

  8


 1. 1. Landgoed Baasdam

  1. Landgoed Baasdam
  In het hart van Twente ligt het landgoed Baasdam in een typisch Twents landschap. Het kenmerkt zich door bospercelen, een es omgeven door houtwallen en knoteiken, weilanden, en landbouwgrond omringt door loof- en naaldbossen.
 2. 2. Baasdammer Beek en waterbergingsgebied

  2. Baasdammer Beek en waterbergingsgebied
  Vaak wordt een waterbergingsgebied gecombineerd met natuurontwikkeling, dat wil zeggen dat landbouwgrond wordt omgevormd tot een gebied voor waterberging en natuur met nieuwe kansen voor bedreigde soorten.
 3. 3. Reutumerveen - Weuste Maten

  3. Reutumerveen - Weuste Maten
  Deze natuurgebieden met een oppervlakte van 65 hectare bestaan uit enkele veenmosputten en broekmos. De Weuste is een broekbos uit vroegere tijden. De kern van de Reutumer Weuste is altijd al bebost geweest. De zwarte els overheerst maar ook komen er de zomereik en de berk voor.
 4. 4. Kroezeboom

  4. Kroezeboom
  De kroezeboom is de oudste eik van Nederland. De leeftijd van de Kroezeboom, een zomereik, wordt vaak geschat op meer dan 500 jaar, getallen van 700 jaar of meer worden ook frequent genoemd. Fleringen is erg oud. Dit kerkdorp van Tubbergen werd al in 933 genoemd als Fletharotte, wat 'ontgonnen moerassig land' zou betekenen.
 5. 5. Herinckhave waterbergingsgebied

  5. Herinckhave waterbergingsgebied
  Door het weiland stroomt een nieuw gegraven nevengeul van de Fleringer Molenbeek. De hoofdstroom van deze beek, die van noord naar zuid loopt, gaat door de gracht rond de havezate Herinckhave en de watermolen.
 6. 6. Zeldzame huisdieren

  6. Zeldzame huisdieren
  Herinckhave is een erkend fokcentrum van zeldzame huisdieren. De veehouderij Twente heeft zich na de industrialisatie van Twente vanaf 1850 kunnen ontwikkelen tot een moderne bedrijfstak.
 7. 7. Havezate Herinckhave

  7. Havezate Herinckhave
  Deze havezate met de erachter liggende watermolen dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het huis werd in de loop der tijd enige malen verbouwd en een grote brand in 1959 reduceerde het gebouw praktisch tot een ruïne.
 8. 8. Stèles van Rückriem

  8. Stèles van Rückriem
  Sinds mei 2005 staan langs een zandweg op het Landgoed Baasdam de 'Zeven Stèles' van de bekende Duitse kunstenaar Ulrich Rückriem. De van oorsprong (1938) Duitse steenhouwer snijdt en splijt steen.

Tip je vrienden

facebook twitter