Dorpsommetje Tubbergen: Schultenwolde

 • Type

  Wandelen
 • Afstand

  10,5 km
 • Duur

  2:38
 • Moeilijkheidsgraad

  gemiddeld
 • Verbrande calorieen

  1260 kcal
 • Locaties

  9


 1. 1. St. Pancratius Basiliek

  1. St. Pancratius Basiliek
  In 1897 werd de oude eenbeukige kerk vervangen door het huidige kerkgebouw naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Bekend zijn de fameuze glas-in-lood ramen vervaardigd door vijf opeenvolgende generaties van de glazeniersfamilie Nicolas.
 2. 2. Hervormde kerk

  2. Hervormde kerk
  Door een koninklijk besluit van Lodewijk Napoleon en vastgelegd in het Decreet van 14 maart 1809, werd de grote kerk van Tubbergen op 1 januari 1810 overgedragen aan de katholieke gemeenschap.
 3. 3. De Eeshof

  3. De Eeshof
  De voormalige Hof van Tubbergen, later de havezate De Eeshof, ligt ten noordwesten van het dorp. Duidelijk zijn de grachten van de de havezate nog te herkennen. Ze vormen de verbinding tussen de Heinemansbeek en Markgraven.
 4. 4. Markgraven

  4. Markgraven
  De Markgraven is in de ijstijd ontstaan als beek vanaf de stuwwal bij Tubbergen. Op veel plaatsen is de beek in de loop der jaren geheel of gedeeltelijk verlegd en rechtgetrokken.
 5. 5. Waterzuivering

  5. Waterzuivering
  Aan de Huyerenseweg staat de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen. Het rioolwater wordt via buien aangevoerd uit Tubbergen, Geesteren, Vasse, Manderveen en Langeveen.
 6. 6. Wegen en waterlopen

  6. Wegen en waterlopen
  Door de 'boerenopstand' in 1971 bij de stemming van de Ruilverkaveling Tubbergen gingen de plannen voor de verbetering van wegen en waterlopen niet door. Door de gemeente Tubbergen en het waterschap Regge en Dinkel werd een raamplan wegen en waterlopen opgesteld uitgevoerd.
 7. 7. Vismigratie en vistrappen

  7. Vismigratie en vistrappen
  Veel vissoorten moeten grote afstanden afleggen om te kunnen overleven. Vissen zoals barbeel, winde, paling en kopvoorn moeten zich vrij kunnen bewegen door meren, rivieren, beken en waterlopen. Echter de vele stuwen en gemalen belemmeren de vissen sterk in hun natuurlijke gedrag om zich te verplaatsten van paai- en opgroeigebied naar voedsel gronden en -wateren. Het waterschap Regge en Dinkel heeft de afgelopen jaren een groot scala aan visvoorzieningen aangelegd om de beken weer 'optrekbaar' te maken voor vissen.
 8. 8. Landgoed Schultenwolde

  8. Landgoed Schultenwolde
  Het particulier landgoed is in het bezit van de Erven Ledeboer en is 56 ha. groot. Het omvat natte en droge heide, een parkbos, gemengd bos en broekbos met onder andere de klokjesgentiaan.
 9. 9. Hondenven

  9. Hondenven
  Het Hondenven is een geologisch monument. Deze pingo- ruïne is een restant uit de ijstijd. In die periode bevond zich op die plaats een grondwaterbel in de grond. Door bevriezing zette deze bel uit en vormde een heuvel in het land een pingo. Toen het klimaat warmer werd ontdooide de ijsheuvel langzaam en de modder gleed in de loop der jaren naar de rand. Uiteindelijk bleef een met water gevulde laagte over, omzoomd door een hogere zandwal.

Tip je vrienden

facebook twitter