Heuren zeggen van Oldersheer

 • Afstand

  9,1 km
 • Locaties

  9


 1. 1. Watermolen de Mast

  1. Watermolen de Mast
  "Gegroet, mooie kleine molen van het erve DE MAST oonder Vasse, zoo lieflijk gelegen tusschen de vloeivelden en de heuvelige heidevelden. Gegroet, needere molen, heel in de diepte van ’t bosch wegschuilend!
 2. 2. Braamberg

  2. Braamberg
  De Braamberg is een 76 meter hoge heuvel, gelegen tussen de Tutenbergweg in het noorden en de Braambergweg in het zuiden. Het behoort met die hoogte tot de hoogste punten van de provincie Overijssel.
 3. 3. Hezinger Esch

  3. Hezinger Esch
  Van de bossen naar de essen. Aan de rechterkant, weggezakt in het landschap, ligt het natuurgebied de Hazelbekke. Het regenwater dat op de essen valt stroomt ondergronds af richting de Hazelbekke en komt daar aan de oppervlakte. In de verte kunt u het bronbos van het natuurgebied de Hazelbekke zien.
 4. 4. Gevelteken

  4. Gevelteken
  Een van de mythes van Twente Aan uw linkerkant ziet u een klein boerderijtje. Boven in de nok daar waar de windveren samen komen zit een gevelteken met twee paardenkoppen. Overal in Twente en de aangrenzende regio’s zijn nog geveltekens aan de nokken van de boerderijen te zien.
 5. 5. Hartje Hazelbekke

  5. Hartje Hazelbekke
  Een typisch Twents beekje dat zijn naam dankt aan de hazelaars die langs het water staan. Maar het natuurgebied biedt meer, kwetsbare moerasvarens, boswederiken en zelfs wilde orchideeën. In de bronweide (aan de rechterkant van het weggetje) kan vanaf half mei de brede orchis worden waargenomen.
 6. 6. Slenkte Hazelbekke

  6. Slenkte Hazelbekke
  In dit essenlandschap ontspringen meerdere bronnen en zijn een aantal slenkten gelegen die ontstaan zijn in de voorlaatste ijstijd. Een slenkte is een in genoemde ijstijd ontstane uitgeslepen sleuf, waardoor het smeltwater van de ijstongen zich verplaatste. Vandaar ook de straatnaam "Slenkteweg".
 7. 7. Nutter Esch

  7. Nutter Esch
  Aan de linkerkant ziet u de Nutter Esch. Het is een van de vele essen in deze omgeving. Deze hoogtes zijn ontstaan in de ijstijd, toen grote gletsjers ijs de grond ophoog stuwden, waardoor ons Twentse heuvelachtige landschap is ontstaan. De essen (landbouwgrond) werden op de droge delen aangelegd.
 8. 8. Grafheuvels

  8. Grafheuvels
  Dit natuurgebied behoort tot de eerste vestigingsplaatsen van mensen in Twente. Droge voeten door de hoge ligging en altijd bronwater; dat maakte dit gebied al in de Steentijd aantrekkelijk voor mensen.
 9. 9. Teerputten Vasse

  9. Teerputten Vasse
  Hier op de stuwwal van Ootmarsum liggen naast alle natuurschoon ook de restanten van een tweetal teerputten. De oorspronkelijke zandafgravingen zijn van 1957-1972 gebruikt voor het dumpen van chemisch afval. In eerste instantie gebeurde dat illegaal. Later werd hier legaal vanuit Haarlem zuurteer gedumpt. In totaal is daardoor een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 verontreinigd. Regelmatig stond een teerkuil in brand.

Tip je vrienden

facebook twitter