De Kroezeboom

De Kroezeboom is een van de oudste en bekendste bomen van ons land en hij staat op de Fleringer Es, iets ten zuiden van Tubbergen.

Breng eens een bezoek aan de 500 jaar oude Kroezeboom in Fleringen die vroeger dienst deed als grensmarkering en bedevaartsoord.

Kroezeboom betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. Op meerdere plaatsen in Nederland werd deze naam gebruikt voor eiken, bijvoorbeeld in Ruurlo en Vorden maar ook bij de Lage Vuurse. Dergelijke bomen konden verschillende functies hebben: als rechtsplaats, heilige plaats of grensmarkering.

Geschat wordt dat de boom tussen 1500 en 1600 is aangeplant als 'loakboom' of markeboom. De zomereik wordt wel eens ouder geschat maar is naar alle waarschijnlijkheid tussen de 400 en 500 jaar oud. Daarmee is het wel één van de oudste eikenbomen van Nederland.

In de periode van de reformatie waren er geheime bijeenkomsten van de katholieke bevolking bij de Kroezenboom waarbij zij tot ca. 1730 de mis bijwoonden. De wagen waarop het altaar en priester werden vervoerd diende als preekstoel. Volgens informatie stond bij deze Kroezeboom in de 16e en 17e eeuw een veldkapelletje, het hilligen huesken. Ook na de sloop van het kapelletje bleef dit een heilige plaats voor de katholieken uit de omgeving.

In 1909 werd bij het eeuwfeest van de teruggave van de Pancratiuskerk een processie gehouden naar de Kroezeboom waar een nieuwe kapel was gebouwd, gewijd aan het H. Hart van Christus. In 1916 werd de grond waarop de Kroezeboom staat in een straal van 20 meter gemeten vanuit het hart van de boom geschonken aan de St. Pancratiusparochie van Tubbergen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog droeg men ieder jaar in de zomer een mis op bij de Kroezeboom.

Ieder jaar worden in Fleringen gedurende drie dagen de volksfeesten gehouden, die men de Kroezeboomfeesten noemt. Zelfs trouwen onder de Kroezeboom kan! Kijk voor meer informatie hier!

contactinformatie

 

Lansinkweg
Fleringen

Tip je vrienden

facebook twitter