Het Streu

HET STREU, een natuurgebied in Mander, gemeente Tubbergen, bestaat grotendeels uit een niet ontgonnen gebied en is een van de eerst bewoonde gebieden van Nederland.

Het gebied wordt doorsneden door de Uelserweg welke van Tubbergen naar Uelsen loopt. In Mander zijn aan de oostelijke zijde van deze weg de Manderheide en de cirkels van Jannink gelegen, terwijl de oostzijde grotendeels wordt begrensd door Duitsland en Hezingen.

Aanvankelijk was de Streu een groot heidegebied welke gebied werd gebruikt voor het houden van schapen. In de loop der jaren werd een deel van deze heidegrond ontgonnen of aangeplant met onder andere dennebomen bestemd voor de mijnbouw.

Thans is de Streu een natuurgebied en is eigendom van het Landschap Overrijssel en Staatsbosbeheer, terwijl de Mosbeek welke in Hezingen ontspringt en door dit gebied stroomt wordt beheerd door het Waterschap Dinkel en Regge.

Een brede zandweg, de Streuweg genaamd, loopt door dit natuurgebied vanaf de uit Vasse komende Oosteriksweg welke naar eerdergenoemde Uelseweg.

Dat dit natuurgebied reeds ver voor onze jaartelling werd bewoond blijkt uit het graf van de man van Mander, het meest zuidelijk gelegen hunebed in ons land en ongeveer 5000 jaar oud.

Tevens liggen langs de grens met Duitsland een aantal grafheuvels, welke de urnen bevatten van bewoners uit die tijd of daarvoor. Dat het gebied deel uitmaakt van de Twentse oostelijke stuwwal blijkt uit de aanwezigheid van een aantal “bergen”met name de Galgenberg en de inde richting van Vasse gelegen Haamberg, Braamberg en Tutenberg.

Het ontspringen van de Eendenbeek uit een bron welke ten noorden van de Galgenberg is gelegen toont aan dat de Streu is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 150.000 tot 300.000 jaar geleden.

Er is ook een schuilhut in de buurt en er ligt een klootschietersbaan.

contactinformatie

 

Uelserweg
7663TE Mander

voorzieningen

Type
  • Natuur
  • Natuurhistorie

Tip je vrienden

facebook twitter