RK Kerk St. Pancratius te Albergen

Op 30 maart 1855 was de oprichting van de parochie van de Heilige Pancratius te Albergen. Dit was een belangrijke gebeurtenis voor Albergen. Men werd een zelfstandige parochie, afgescheiden van Tubbergen en behoorde tot het dekenaat Almelo.

Noodzakelijk was het beschrijven van de grenzen van de parochie en het inventariseren van het kerkelijk kunstbezit. Dit was zeer nuttig, omdat in de loop der jaren is gebleken, dat kostbaarheden, die tot de kerk behoorden, zijn verdwenen.

Van 1918 tot 1919 vond er een grote verbouwing plaats te Albergen. De waterstaatskerk, die er stond werd verlengd en de pastorie, die vroeger onderdeel uitmaakte van het eerste kerkhuis, werd een zelfstandig gebouw. Het is de huidige pastorie. Opmerkelijk was dat het kerkje nu wit werd herschilderd en voortaan ‘het witte kerkje’ heette.

Omdat het witte waterstaatskerkje te weinig plaatsen bood en te donker was, werd het afgebroken. Het oude kerkhof, dat dienst had gedaan van 1787 tot 1953 werd geruimd en gestort in het kleigat bij Berendsboer. En er werd een nieuwe kerk gebouwd. Op 26 juli 1954 consacreerde Mgr. Dr. B.J. Alferink de nieuwe huidige kerk. De ingebruikname vond plaats op 12 augustus en op 19 december 1954 was de kerk gereed.

Op aanvraag is er de mogelijkheid om rondleidingen te krijgen in en rond de Rooms Katholieke H. Pancratius Kerk in Albergen. Mevr. Tilly Hesselink geeft tekst en uitleg over de kerk en over de maquette van het vroegere St. Antoniusklooster, dat nabij het kerkplein staat. Er zijn geen kosten aan de rondleidingen verbonden. Aanmelden bij Mevr. T. Hesselink - van de Riet. Telefoon 0546-441531 of h.riet@kpnplanet.nl

Of bekijk de website hpancratius.nl/albergen/

contactinformatie

Tip je vrienden

facebook twitter